If you are under 18 years old, living in a country where gay sex is prohibited, or offended by gay sex then please leave this site immediately. Definitely not safe for work. Comments are welcome. Inform me if you own some of the pictures I will upload here and you want them removed Contact me at jockwonderlust@hotmail.com or twit me at @jockwonderlust.

REMINDER: The world of fiction where the characters of my blog reside is void of the realities of HIV and STI. In the real world where we live in, HIV and STIs exist. This blog is merely an escape from that world, so that I can release my subconscious, which is full of crazy and messy sex fantasies. The scenes in these stories should never be recreated in real life. Guys, never ever attempt barebacking, rape or other unsafe sex acts. SECURE CONSENT. USE CONDOMS. GET TESTED. EDUCATE YOURSELF.

Friday, October 20, 2017

[SS-361] Maker's Merchandise


[MAKER'S MERCHANDISE]

The Maker ushered his guest to the hallway of choices.

His buyer this time was a billionaire who owns banks in Central America. He was an old, widowed, married man. He wanted to revisit his sexual life. But he wanted more than just a lazy, gold digging chick.

His elite friends told him about the services of the Maker, and how they were satisfied with the male mannequins he was creating.

The two of them stopped by the first door. The Maker said, "I'll show you two groups of mannequins you can purchase. I profiled them based on my assessment of your sexual needs based on our interview."

He opened the door. There were boys who were wearing white briefs and caps inside the vast room. They were wrestling and tackling each other. They were grunting hardly for each contact they made with another body. They were also sporting hard ons.

"Well, you told me that your wife was active, playful and loud during sex," the Maker said, "this is my collection of my most athletic and aggressive mannequins. I've intercepted them from college varsity teams of different sports."

The client shook his head, "nah. I'm sick of wild sex. I'm too old for that."

The Maker closed the door. "Very well." Then he led the old man to the next door, "I actually did think about you not wanting too much physical exertion. So, I prepared another grouping you may like." 

The second door was opened. There were three men sitting on a wooden box. They were muscular but their bodies were still. They were wearing bulging black briefs and were looking above.


"These boys... college nerds. So, I took them in and trained not only their minds for servitude, but also their bodies," the Maker explained, "these boys are harder to cultivate because their minds are strong and their bodies are frail. But after two years, they become ready. But they come with a higher price."

The client touched his chin, "interesting. So, do they retain their smartness after you melt their minds?"

"Yes."

"So, they can act like my employees in the bank."

"Nerd mannequins can even be effective bank managers. But what is handy with them is that you can turn their bright minds off when it's time for you to play with them."

"Interesting. I'll take the middle one."

"He'll be two million dollars."

The client got his phone and tinkered with it. "I wired it to your account."

The Maker checked in his phone. "Great."

The mannequin in the middle stood up and walked, stopping in front of his new owner.

"Give it a test run," the Maker urged.

"Suck my cock," the client ordered.

The mannequin knelt down, freed his cock and sucked it.

Thursday, October 19, 2017

P21F 14


ANG AKTOR NA NAIS MAGPAGAMIT NANG HUSTO

Isang umaga, sa gitna ng pagsa-sparring sina Venser at Garruk, may isang lalaking nakasuot ng business attire na biglang pumasok sa kanilang training gym.

"Nasaan si Obnix?!" masungit nitong tanong sa kanila.

Bago pa man ang sinuman ang makasagot ay lumantad si Coach Obnix mula sa locker room.

Ilang ang ngiti nito habang sinasalubong ang lalaki, "Sir! Napabisita ka?!"

Dumuro ang lalaki, "huwag mo akong madaan daan sa cordiality mo. Nasaan ang pera ko?!"

Hinawakan ng coach ang lalaki, "Sir, huwag naman po dito. Baka marinig tayo ng mga trainees ko--"

"--Wala akong pake! Mabuti nang marinig na nila at tulungan ka na nilang magdesisyon!" sabad ng businessman, "nasaan ang pera ko."

"Pasensya na, sabi ko naman sa'yo medyo matagal ang return of investment ng inutang ko sa'yo..." paliwanag ni Obnix, "umaandar pa rin ang funds para maitaguyod ko ang training nitong mga future MMA champions ko."

"Sawa na akong marinig 'yan... napakatagal ko nang hinihintay 'yan. 'Yung mga trainee mo na nakakapasok sa tournament, hindi naman nakakalayo. You better give up on this dream before you completely get swamped in debt!"

"Sir, please isang taon na lang," makaawa ng coach.

"Wala akong pakialam. You have to give me the percentage of the money you promised that you would raise sa oras na 'to. Kundi kakasuhan kita!" Tapos ay walang lingong likod itong nagdabog palabas ng building.

Gulat lang na nakatingin sina Venser, Gideon at ibang trainee sa kanilang coach.

Sumigaw si Obnix, "huwag niyong papansinin 'yon! Mag-ensayo kayo diyan!" Tapos ay nagmartsa ito pabalik sa locker room.

"Woah, hindi maganda 'to," sambit ni Garruk.

"Oo nga eh. So... paano kaya ito? Isasara na ang training?" tanong ni Venser, "wala naman na sa akin kasi, may regular naman na akong trabaho. Pero nanghihinayang lang ako sa matagal na panahong pagsasanay natin."

Namaywang ito, "yabang mo, kami ano, hindi naman kasing big time mo na Mr. Pogi na pornstar."

Pumukol siya ng sapak na nailagan nito, "ang gago mo. Kingina ka."

Tinuloy na lang nilang dalawa ang pag-eensayo nila. Matapos ang ilang minuto ay nag-excuse si Venser upang jumingle. Matapos niyang umihi ay nakita niya sa isang upuan si Coach Obnix na sambakol ang mukha.

Nilapitan niya ito, "Coach, ano? Kaya pa?"

"Kakayanin naman. Sobrang nakakahinayang din naman kasi na bumitaw ako ngayong ang dami ko nang naisaalang-alang. Kayo din. Ang dami niyo ring in-invest para dito sa pangarap natin," pasukong lahad nito.

"Well, kung makakatulong, kahit ako huwag mo nang bigyan ng allowance," mungkahi niya, "kasi meron naman na akong maayos na pinagkakakakitaan. Ilaan mo na sa iba na mas nangangailangan at para hindi mo magastos pa ang funds mo."

Ngumiti si Coach, "salamat Venser, ah. Ayaw ko pa rin talaga bumitaw sa inyo. Sobrang laki ng potensyal niyo. Ikaw lalo na. Gagawan ko ito ng paraan pangako. Balik ka na do'n."

Bumuntong-hininga si Venser bago siya bumalik sa ensayo.

——————————————————————————

Sinasamahan ni Venser ang kanyang amo na mamili ng ilang set ng mid range phones na gagamitin para sa trabaho ng socia media managers ng Jora Hotel.

Habang busy si Gideon sa pakikipag usapan sa manager ng telecomm store na iyon, napukaw ang atensyon niya sa isang estante na may magarang cellphone sa gitna.

"Wow... iPhone," sambit niya sa kanyang sarili. Kinalikot niya ang hand set. Sobrang nabilib siya sa pagkamoderno at hardware ng telepono na iyon.

Sinilip niya ang gadget. "Singkwenta mil. Grabe ang mahal." Pero naisip niya na malaki naman ang perang pumapasok sa kanya. Hindi naman siguro malaking kabawasan sa kanya ang pagbili niyon. Bilang isang mahirap na laking Tondo, pangarap niyang magkaroon ng ganoon.

Nilarolaro niya ang cellphone habang sumisilip silip sa kanyang amo na nakikipag transact.

Pagkatapos ng ilang minuto ay may tumunton sa likod niya, "bibilhin mo 'yan?"

Napalingon siya at nakitang naroon si Gideon na may dalang mga paper bag. "Ah... parang gusto ko Sir."

Napatingin ang amo sa presyo, "ah. Kung sa bagay. Parang isa o dalawang eksena mo lang 'yan sa HotJuan."

Napanguso siya, "hmm. Bilhin ko."

"Nabayaran mo na ba ang lahat ng utang na nakolekta mo at ng nanay mo sa lifetime niyo?" usisa nito.

Kumunot ang noo niya, "hindi pa-- pero may regular na akong work. At nasasanay na ako sa trabaho ko sa 21st."

Inabot nito sa kanya ang mga bag, "unless financially stable ka, saka ka maghangad ng mga bagay na ganyan. Ang dami kong pinaghirapan bago ko makuha ang trust ng tatay ko ang kahit anong luho or hetong kompanya. You need to delay gratification to get good results. Kapag naayos niyo na ang credit status niyong mag-ina, I'll teach you how to invest."

Sumimangot si Venser habang kinukuha ang mga bag, "okay."

Natawa si Gideon, "para kang bata na hindi nabilhan ng kendi. Trust me, Venser. Kapag nadisiplina mo ang sarili mo sa pera, baka hindi mo na kailanganin magtrabaho sa akin. Tiisin mo muna pagsusungit ko for the mean time."

——————————————————————————

"Ano ang ibig niyong sabihin na hindi niyo maje-generate ang figures?!" 

Napatayo si Venser mula sa kanyang desk at sinilip ang opisina ng amo.

Naroon si Gideon na lukot ang mukha habang nakaharap sa dalawang officer mula sa finance department.

"Mr. Jora... kasi po... 'yung program po na-virus-an. Hindi maayos ng IT hanggang ngayon," pagrarason ng babaeng officer.

"Well, I don't care if I have to pay you twenty four hours overtime kahit double pay pa 'yan. Magtrabaho kayo bukas. Kahit Linggo. I need this report sa Board Meeting sa Monday. Kapag ang management ng hotel na ito nailipat sa iba, matatanggal kayong lahat, sinasabi ko sa inyo!" marahas na paliwanag ng CEO.

"Yes, Sir. We shall do it po. We are very sorry," anang lalaking officer tapos ay umalis na ang dalawa.

Hinampas ni Gideon ang kamay sa mesa at napahawak sa mukha.

Unti-unting pumasok si Venser.

"What. Now. Venser?!" inis nitong sambit.

"Psst."

Asar itong lumingon sa kanya, "ano?!"

"Ngiti ka 'oy!" palarong sabi niya.

Pinandilatan siya nito, "that's not gonna work, Venser! Not in this disaster! Umalis ka na nga!"

Namaywang siya, "gusto mo talaga akong umalis? Eh, ako nga ang punching bag mo para ma-destress ka."

"Iniis mo talaga ako?!"

Bumelat siya, "oo! Kasi hindi mo ako pinayagang bumili ng iPhone kanina!"

Inirapan siya nito, "ugh, you're insufferable!"

Lumapit si Venser sa CEO at minasahe ang balikat nito, "alam mo, hindi mapapabilis ng pag-aalala mo ang proseso."

Mukha namang nanlambot ang lalaki sa kamay niya. "Tapos 'yung date ko pa nitong huli-- never mind."

"Shhh shh... pa-destress ka muna."

Kumalas si Gideon, "speaking of destress. May interesting scene mamaya na gagawin sa 21st. Game ka?"

——————————————————————————

"Woah!" singhap ni Venser nang bumulaga sa kanya ang eksena sa 2103.

May isang lalaki na ang tanging suot lang ay puting thong. Nakaupo na ito sa rubberized na sahig. Nakatakip ang mata nito ng leather na piring. Hindi man masyadong ripped, beefy naman at batak ang katawan nito. May balbas at sideburns ang lalaki. Mukhang nasa late thirties na ang edad ng lalaki. Tahimik lang ito at hindi kumikilos masyado sa baba.

Bukod sa lalaking mukhang magiging sentro ng eksena, may iba pang naroon na mukhang handa na rin sa eksena. Naroon na si Gideon na nakasuot ng berdeng speedo at googles. Tapos ay si Djinn na naka asul na speedo. Si Nichol ay nandoon din na nakasuot ng puting jockstrap. At si Sorin na bihis at may hawak ng kamera.

Nahuli si Venser dahil siya ang inutusang bumili ng pagkain na kakainin para sa mga aktor pagkatapos ng kanilang eksena.

“Ano pa’ng hinihintay mo, umayos ka na. Nasa-CR ‘yung trunks mo,” utos ni Gideon.

Humangos si Venser at mabilis na naligo at nagsabon ng katawan. Tapos ay nagpatuyo siya at sinuot ang nakahandang dilaw na speedo. Sinuot na rin niya ang kanyang goggles. Bumalik na siya sa room.

Nagsisimula na ang eksena nang makabalik siya. Pinapaliguan na ang bida ng maraming lubricant na nagpakintab dito.

Ang bida naman ay hinahaplos ang sariling katawan. Humahalinghing ito na tila libog na libog sa paghawak sa sariling katawan. Nagsisimula nang lumaki ang umbok sa harap ng puti nitong thong. Ang tela ng thong ay see through na rin dahil sa pagkabasa sa pampadulas.

“Sarap ba, tsong?” tanong ni Nichol.

“Hmmm…” lang ang tinugon ng bida.

“Handa ka na ba mababoy namin?” tanong ni Gideon.

“Opo mga sir. Gamitin niyo po ako,” sagot ng baritonong boses ng lalaking nasa sahig. Tapos ay lumuhod ito. 

Hinawakan ni Nichol ang kanang utong ng lalaki at nilapirot iyon. Si Gideon naman ang nasa kaliwa.

Napapaliyad ang bida, “ahhh mga sir… Ang sarap po, ahhh!”

Si Djinn naman ay nilagay ang isang hinlalaki sa bibig ng lalaki. Sinubo ng bida ang daliri nito na tila tsinutsupa.

Mukhang medyo may pagkahayok itong baklang maton na nakuha ni Gideon, ah. Naisip ni Venser. Sinisimulan na siyang tablan sa eksena. Naroon lang siya sa gilid dahil hindi din naman niya alam ang gagawin niya.

Bumaba si Djinn sa tainga ng lalaki, “ano, ah? Gusto mo ng laplapan? Gusto mong malaplap ka, Kuya?”

“Opo Sir,” pag-ayon ng bida.

Nilapat ni Djinn ang labi sa lalaki. French kiss agad ang ginawa ng dalawa.

Kita ang pagdiin ng mga kamay ng bida sa sariling hita habang tinatanggap ang tatlong pagpapasarap.

May naisip si Venser. Tumungo siya sa isang tenga ng lalaki at sinimulan niya iyong dilaan.

“UUURGHHM!” malakas na umungol ang bida sa loob ng bibig ni Djinn.

Pagkatapos ay itinayo nila ang lalaki. Kinabig ni Gideon ang ulo ng lalaki at hinalikan ito. “Bakit ang tagal mong nawala?”

“Sorry Sir. Nabusy. Bumalik lang talaga ako kasi sobrang stress po sa work,” pagrarason ng bida.

“Oo. Kasi ang gusto mong pang de-stress eh ‘yung gina-gang bang ka. ‘Yung binababoy ang katawan mo, ‘di ba?” pagmamaliit ni Gideon.

“Opo Sir. Thank you po sa pagpayag na gawin ko ito.”

Pinisil ni Gideon ang dalawang utong nito nang madiin.

“AHHH!” reaksyon ng bida.

Bumitaw si Gideon. Tapos pumisil ulit.

“AHHH!”

Bumitaw ulit ang amo. Tapos ay sinakal nito ang umbok sa puting thong nito.

“PUTANGINA PO!” sigaw ng tila-mature nang boses ng bida.

Hindi maiwasan ni Venser na sapuhin ang exposed na puwet ng bida sa thong na suot nito. Matigas iyon. Nag-react nang positibong ungol ang lalaki.

Naramdaman ni Venser na mayroon ding sumapo sa kanyang puwet sa ibabaw ng speedo. 

Napabaling siya at nakitang si Djinn iyon. Binulungan siya nito, “putaragis, Vee… Sobrang hot mo pa rin. Na-miss kong kaeksena ka.”

Ngumiti lang siya sa lalaki.

Pinuntirya nina Nichol at Gideon ang utong at umbok ng bida. Walang lamyos sa paghablot ng dalawa sa erogenous zones nito. Halata ang submission at kalibugan sa mga tumitinis na halinghing na lalaki sa tuwing may lalapat na kamay sa katawan nito.

Muling tinulak ni Gideon ang lalaki pababa. Napaluhod itong muli. Binaba ni Gideon ang trunks. Tapos ay sinampalsampal ang matigas na burat sa bida. 

Bumuka ang bibig ng lalaki. Agad nitong sinubo ang titi. Deep throat agad. Mabilis agad ang blowjob. Parang uhaw na uhaw ang lalaki.

“Ohhh yeaaah… Tangina. You’re such a slut for cock!” deklara ni Gideon.

Si Djinn ay napahawak sa dibdib ni Gideon. Tapos ay sinipsip nito ang utong. Halata ang kahayukan ni Djinn sa among matagal na nitong sinusuyo.

Binulungan ni Gideon si Djinn sa gitna ng pagkantot sa bunganga ng bida.

Nalukot ang mukha ni Djinn. Lumipat ang bibig ni Djinn sa utong ng bidang tsumutsupa. Muling umungol ang lalaki nang may dumagdag sa sensasyon.

Si Nichol naman ay kumusa sa kabilang utong ng lalaki.

Hindi nakapagpigil si Djinn, lumipat siya sa ilalim ni Gideon at dinilaan ang bayag nito.

Hinatak ni Gideon si Venser mula sa pagdila sa tainga ng bida. Tapos ay hinatak siya nito papalapit. Hinalikan siya ng amo.

Nagulat siya sa ginawa nito. Ngunit tinugunan na lang niya ang halik nito.

Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, napansin niyang napatigil si Djinn at manghang nakatingin sa kanya. Si Nichol naman, kahit nakasuot ng goggles, ay halata namang hindi masaya sa nakitang halikan.

Binulungan siya ni Gideon, “ikaw naman ang kumantot sa bibig niya.” Tapos ay bumunot ito.

Binaba ni Venser ang kanyang suot na trunks. Nilapit niya ang titi sa blindfolded na lalaki, na agad namang sinubo ang kanyang burat.

Napaigtad siya dahil sa bilis at kagahaman ng paraan ng pagtsupa sa kanya ng bida. Tuluyan nang namaga ang kanyang tarugo sa loob ng bibig nito.

Kinuha naman ni Djinn ang pagkakataon at agad namang sinubo si Gideon. Hinayaan lang ng amo na tsupain siya nito nang sandali. Tapos ay pinatayo niya ito at ini-smack. Tapos ay binulungan ito.

Pinabalikwas muna ni Gideon ang lahat. “Patong mo rin kamay mo sa sahig.”

Sumunod ang bida. Nag-posisyong aso ito.

Si Djinn ay tumungo sa likod ng lalaki at ginalaw ang linya ng tela sa gitna ng puwet nito. Tapos ay ni-rim nito ang bida.

“Oh my gaahd! SHIT!” satisfied na reaksyon ng bida.

Agad namang pinasakan ni Gideon ang bibig nito ng sariling burat. Hindi naman nag atubili ang bida sa pag-deep throat sa burat ng amo.

Hinatak ni Gideon si Venser. Tapos ay pinatabi ito sa kanya. Nang makalapit ang ikalawang burat sa lalaki, nagawa nitong pagsabayin ang pagsubo sa kanila.

Sa sobrang sarap ng pakiramdam, napa-akbay si Venser sa amo.

Si Nichol naman ay nasa gilid ng lalaking naka posisyong aso. Ang isang kamay nito ay pinipilipit ang bukol sa thong. Ang ikalawang kamay ay pinipisil ang utong ng bida.

Pagkalipas ng sampung minuto, nagsalita si Gideon. "Ano Djinn? Gusto niyo kayo naman ang tsutsupain?"

Umahon mula sa niririm na puwet si Djinn at lumipat sa ulunan ng bida.

Bumunot si Gideon at sumunod si Venser. Umatras sila upang bigyan ng daan si Djinn. Naghubad ito ng trunks. Agad naman na sinubo ng bida si Djinn. 

Dinala ni Gideon si Venser sa likod ng lalaki at sinabing, “‘di ba nag-rim ka na? Kaya mo ulitin?”

Hindi nakasagot agad si Venser.

“Ikaw mauunang kakantot tapos dagdagan ko bayad,” pilyong dagdag ni Gideon.

Bumuntong-hininga lang si Venser. Lumuhod siya at sinimulang laplapin ang butas ng lalaki. Hindi naman masyadong nagbago ang karanasan kumpara sa mga nauna niya. Malinis naman ang butas na iyon.

Hindi kalaunan ay tumindig na rin si Nichol at nagpunta tabi ni Djinn. Naghubad ang guard ng jockstrap. Pinagsabay din ang dalawa na tsupain ng bida.

Umalis sandali si Gideon sa eksena. Si Sorin naman ay paikot-ikot lang sa kanilang apat, pero mas pokus sa katawan at mga galaw ng bida.

Pagbalik ni Gideon ay may dala na ito na mga pakete ng condom. Binagsak nito ang mga iyon sa sahig. Kumuha ito ng isa, nilagay sa bibig at isiniuot kay Venser.

“Wooah shiit,” napasinghap si Venser sa ginawa ng kanyang amo.

Nang maisuot ay ngumisi ang CEO sa kanya, “next time matuto kang maglagay ng condom gamit ang bibig. Sige. Kanain mo na ‘to. Kanina pa uhaw na uhaw ang puke niyan.”

Saglit na lumuwa ang bida at bumulalas, “opo! Kantutin niyo na po ako! Kailangan ko ng kantot!”

Hindi naman nag-atubili si Venser. Ipinasak niya ang burat sa lalaki. 

Halatang nahirapan ang bida. Ngunit dahil may nakapasak na dalawang burat sa bibig nito, hindi ito makaalma hanggang sa maibaon na ng buo ang deotso niya.

Nagsimulang umuring si Venser.

Sumigaw si Gideon, “tangina! Huwag mo na siyang i-gradual. Fuck him hard agad!”

At tumalima si Venser. Nirapido niya ang lalaki. Halatang nangingisay ang bida sa bawat pukol niya.

Sa gitna ng kanyang pagkadyot ay nakapisil si Gideon sa burat ng lalaking nasa loob pa rin ng thong. “Huwag kang papalabas, Vee ah. May request ‘to sa dulo. Nichol, ilabas na ‘yung sling.”

Bumunot muna si Nichol. Hinatak nito ang kurtinang nakapinid sa gilid. Lumitaw ang isang leather sling sa likod niyon.

“Holy shit. Ang kinky!” komento ni Djinn habang kinakantot ang bibig ng bida.

“Bunot ka muna, Vee. Papatong natin siya do’n,” instruction ni Gideon.

Umatras si Venser. Bitin at namamaga ang kanyang sandata.

Binuhat ni Gideon at ni Nichol ang katawan ng bida at ihiniga paharap sasling. Isinabit ang mga paa nito sa mga butas upang mabukaka ang mga hita nito. Nakatirik pa rin ang titi nitong ini-stretch ang tela ng thong. Basa na rin iyon sa precum.

Muling pinaliguan ang lalaki ng lubricant kaya muling kumintab ang katawan nito.

Hinawakan ni Gideon ang blindfold. “Tsong alisin ko na ‘to. Don’t worry naka-blur ito kapag sa video na.”

“Okay po, Sir,” pagpayag ng bida.

Napasinghap si Venser nang makita niya ang mukha ng lalaki. Si Coach Obnix iyon. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang barakong coach na walang bahid ay isa ring gay porn actor. Iyon marahil ang sinasabi nitong paraan na gagawin upang mabayaran ang investor.

“Tangina! Ang guwapo mo!” komento ni Djinn, na hindi nakatago ang mukha sa video, “lalaking lalaki! Daddy na daddy!”

Namula si Obnix, Tumingin ito sa lahat sa kanila. Marahil ay hindi siya nakilala nito dahil sa goggles na suot. “Kantutin niyo na po ulit ako.”

“Oh, Djinn. Warakin mo na ‘to!” utos ni Gideon.

Nagsuot agad si Djinn ng condom. Madali nitong napasok ang burat sa lalaki. Maragasa agad ang ginawa nitong pagrapido sa lalaki.

“Ahhh tangina! Ahhh tanginaaaaa! Saraaap!” bulahit ni Obnix.

Inabot ni Obnix ang burat ni Nichol sa kanang kamay. Tapos si Venser naman ay sa kaliwa. Sinalsal nito pareho iyon.

“Yes. Multitasking! Talentado!” komento ni Gideon.

Hinawakan at pinisil ni Nichol ang utong ng lalaki sa sling. Lumakas ang halinghing ng bida.

Nagsalita nang malakas si Gideon, “ano tsong? Alam ba ng asawa mo na mahilig ka sa burat kapag stressed ka sa buhay?!”

“Hindi po!” sagot nito.

“Ano, sarap na sarap ka ngayong puta ka? Kailan ka huling napasakan ng etits sa butas mo?”

“Nung huling scene ko na gang bang dito…” 

“Fuck. Eh, two months ago pa ‘yun. Tangina. Kaya pala uhaw na uhaw ka.”

“Opo Sir! Opo Siiir! AHHH!” Nakatirik na ang mga mata ni Obnix.

Parang estatwa lang si Venser. Sobrang libog na libog siya na makita na ang kanyang coach ay hibang na hibang sa gay gang bang. Sa buong pagkakataon ay hindi nanlambot ang etits nito.

“Ako naman!” sabi ni Nichol. Tapos ay tumabi si Djinn at si Nichol naman ang tumuloy sa kantot.

Umakbay si Djinn kay Gideon, “damn. This Daddy is hot! Sa’n mo ‘to nakuha?”

“May nag-refer sa akin. Nangangailangan ng pera. Eh tamang tama may latent gay desires. Eh ‘di everybody happy!” natatawang sagot ni Gideon.

Gustong i-proseso ni Venser ang mga nalalaman niya. Ngunit lango na siya sa libog. Namamaga ang burat niya sa kamay nito.

Matapos ang ilang minuto, pinalitan naman ni Gideon si Nichol sa pagkantot sa coach.

“Ohhh gaaahd. Sarap niyo kumantot, Teniente!” bulahit ni Obnix.

Gigil na gigil si Gideon sa pagkantot. Nagmumura ang mga muscles nito. Tsumatsansing pa si Djinn sa dibdib ng amo habang dinidilaan ang leeg nito.

Pagkatapos ng ilang minuto ay nagsalita si Obnix, “ahhh… Subo ko ‘tong malaking burat na ‘to!”

Hinatak ni Obnix si Venser. Tapos ay kusa nitong sinubo ang deotso niya.

“Ahhh Co— shet tsong. SARAAAP!” ungol ni Venser.

Iyon na ang eksena. Limang pawisang nangingintab na lalaki. Si Gideon kumakantot nang harabas. Si Djinn ay tsumatsansing sa teniente. Si Nichol ay nagjajakol sa gilid. Si Venser ay tsinutsupa. At si Obnix ang nasa gitna ng lahat.

“PUTANGINAAA SARAAAP!” bulyaw ni Obnix habang pumipintig ang burat nito na nasa loob ng tsong. Kusa itong nagpalabas. Nag-soak ang sperm nito sa tela at kumalat sa bayag nito. Naramdaman ni Venser ang pagsikip ng pagsipsip nito.

Agad na humugot si Gideon nagtanggal ng condom at nagjakol, “paliguan natin ‘to ng tamod. GAAAH!” Tapos ay sumirit ang katas nito at kumalat sa torso ni Obnix.

Lumapit ang nagsasalsal na sina Nichol at Djinn.

"Ohhhhh fuuuck ohhh fuck!" sambit ni Djinn habang nagpapasabog ito ng tamod sa kanang dibdib ni Obnix.

"Heto na ako gaaahhh!" si Nichol naman ay nagpatalsik ng katas sa dibdib at leeg ng lalaki.

Bumunot na si Venser. Humiyaw siya at sinalsal ang malagkit na burat. Bigla siyang nagpaputok. Kumalat ang tamod niya sa mukha ng coach.

"Oh shet that was wild," tapos ay bumaling si Gideon kay Obnix, "ano? Solb ka na? Destressed na?"

Bumuntong hininga at tumawa si Obnix, "oo. Sobra!"

Nagsimulang makaramdam ng pagsisisi sa ginawa si Venser. "Ako na po ang mauuna maligo." Tapos ay lumabas na siya sa silid na iyon.


Wednesday, October 18, 2017

[SS-360] Suck Lifesaver


[SUCK LIFESAVER]

Jayef was happy waking up inside a well-designed resort hotel room. He was given discount cards by his clients at work and immediately, he booked a staycation that weekend.

He got up and did some sit ups in his black trunks. After getting pumped, he proceeded to the balcony and soaked in the tropical island sights.

He decided to get his camera and tripod. Using his auto clicker, he took a photo of himself in sexy and fitness poses in his suit. He learned that posting half nude images of himself attracted more clients to his agency and also got him laid easily with girls. 

And also, he loved collecting sexy swimwear. He feels confident about the way his muscular body looks in tight speedos.

However, Jayef also did have gay fans. But he immediately rejected any means of communication with men he did not know or was not seriously interested in his professional services.

He decided to eat his breakfast, change his suit to very skimpy blue trunks and hit the water.

Jayef noticed eyes following his body as he walked the beach in his little underthing. Secretly, he loved the attention. 

But he did not plan to do anythong sexual in that vacation. It was me time for him.

He went deep into the water, gracefully slicing the waves as he swam.

Suddenly, he felt something bit his groin.

Jayef stopped and turned. He was motionless on top of the sand. He could not move his body nor speak. He could only conclude that he was poisoned by a sea creature. He panicked.

However, one part of his body was hyperfunctioning. His dick suddenly grew long and hard and painful. It was forcing its way out and stretching his bikinis to the limit.


He wanted to ask for help, but did not know how to. So, he stood still in the shallow water hoping that the effects would wade out.

Suddenly, a muscular man in briefs walks to him and cooed, "woooah you seem to be in distress sexy man."

Jayef wanted to push away the man who was looking seductively at him. But he was completely numb.

The man bent down and touched the raging cock, "oh gawd. You're so big. You're so horny that you can't even budge."

Jayef's mind was screaming as the man sucked on his dick. The hunk was a good cocksucker.

Desire centered in Jayef's loins, which only wanted release.

After a few minutes of being deep throated, Jayef came inside the mouth. Waves of pleasure engulfed his body. He felt his whole self again.

Jayef gasped, "oh my gaaawd... you saved me!"

"Pleasure is mine!"

Then Jayef received warmly his very first kiss from a man.

Tuesday, October 17, 2017

P21F 13


ANG MGA NAUNANG GUMAWA NG PALABAS

Pagkabukas ng elevator ay nilampasan ni Venser si Nichol. Humangos siya patungo sa room 2101. Nilagay niya ang kanyang hinlalaki sa sensor tapos ay binuksan ang pinto.

“Sir, heto na po ‘yung— ay shit Sir! Sorry po!”

Napamuglat siya nang makita si Gideon na nakaupo sa office chair nito na nakaharap sa laptop. Hubad na ang katawan nito. Hindi man niya nakikita ang ibabang parte, ngunit naaninag niya ang pagtaas ng kamay nito habang naka-glue ang mga mata sa screen.

Napatingin ang amo sa kanya, “oh it’s you. Maka-react ka naman. OA. Parang hindi mo nakikita na ginagawa ko ‘to in a regular basis.”

Tinaas niya ang mga bitbit na plastic, “heto na Sir ‘yung mga pinabili mong pagkain sa Jollibee.”

“Dalhin mo dito,” utos nito.

Lumapit siya sa mesa at pinatong ang mga plastic ng pagkain sa gilid. Nahagip ng mga mata niya ang namamaga nitong burat na marahan nitong sinasalsal. Nasilip din niya ang screen nito. Nanonood ito ng porn. Ngunit mukhang hindi iyon kasing quality ng hotjuan. Parang amateur lang iyon, dalawang lalaking nakasuot ng shades at naka cap na nakabaligtad. Naghahalikan ang dalawang maskulado na ang tanging suot lang ay mga itim na brief.

Kita ang passion sa pagsasalo ng halik ng dalawang lalaking iyon. Iniisip niya kung ganoon ba ang hitsura niya kapag humahalik siya ng lalaki.

“Kilala mo sila?” tanong ni Gideon.

Napalundag siya, “ah? Hindi. Hindi ko sila kilala. Actor ba natin sila?”

Umiling ito, “hindi. ‘Yan sina M at G. Bata pa lang ako, napapanood ko na ‘yung mga amateur vids nila. Tapos gumagawa sila ng webcam vids. Pinapanood ko talaga sila. Sobrang hot ng dalawang ‘yan. Puwede kahit sino sa kanila ang kantutin ng isa. Sobrang ideal ng relationship nila.”

“Relationship?”

“Mag-boyfriend silang dalawa. More than ten years na sila magkasama. College sila nagkaaminan sa isa’t-isa. Magkababata sila. Sobrang dreamy ng relationship nila. Nakaka-inggit.”

Napatingin si Venser sa CEO. Tumigil na ito sa pagjajakol. May malapat na nangangarap na ngiti sa mukha nito.

Tumingala ito sa kanya, “oh. Bakit parang mukha kang gulat sa sinabi ko?” 

“Ah? Eh, hindi lang ako makapaniwala na puwedeng maging magboyfriend ang dalawang lalaking ganyan,” pag-amin niya, “madalas kasi ‘yung mga jowa ng bakla sa amin, eh binabayaran nila.”

Tumayo ito, “naku. Sobrang common na ngayon ang dalawang lalaki na parang mag-asawa. Wala nang pera pera. True love lang. Subukan mo para malaman mo.”

Nagsalubong ang kilay niya, “eh, ‘di ba nga kaka-heartbroken mo lang dun sa lalaking pinerahan ka?”

Bumuntong-hininga si Gideon, “hey. Huwag mo nang i-open ‘yun. I learned my lesson. These wrong men are just hiccups. I’ll find the love I deserve. I’m sure of it.”

“Oh, okay. Sorry,” lang ang nasagot niya.

Katahimikan. Nagtapat ang kanilang mga titig. Parang may hinahanap ang lalaki sa kanya.

Nabasag ang katahimikan nang biglang nag-ring ang telepono ni Venser.

Agad niyang sinagot iyon. Iyon ang katiwalang nagbabantay sa kanyang ina sa bahay. May ibinalita itong nakababahala.

“Sir Gideon… Ah… okay lang bang pumunta muna ako sa bahay? Bibili lang ako ng gamot na naubos na tapos dadalhin ko lang kay Nanay,” pakiusap niya, “tapos babalik na lang ako para sa ibang inuutos niyo.”

“No, just go home and stay there. I-cancel ko na lang ang lakad ko mamayang gabi. Kailangan ka ng nanay mo,” pagpayag nito.

Ngumiti siya, “salamat Gideon. Thank you!”

“Bago ka umalis,” kinuha nito ang isang karton mula sa plastic, “heto. Chicken joy.”

“Naku, huwag na. Nakakahiya.”

“Alangan namang kainin ko lahat ‘to?” sarkastikong sabi nito, “sa’yo talaga ‘to. Kasi maayos kang nagtatrabaho kahit masungit ako.”

Tinanggap niya iyon, “salamat Sir.”

Ngumiti si Gideon, “sige na. Alagaan mo na nanay mo.”

Habang lumalabas si Venser. hindi niya maiwasan na balikan sa isip niya ang sinabi ni Ajani, na romantiko nga ang kanilang amo, kahit malibog ito at masungit. Hindi niya alam kung iisipin niyang gusto siya nito base sa mga gesture na ginagawa nito.

——————————————————————————

Dalawang araw ang nakalipas.

Oras nang hapunan nang makarating si Venser sa coffeeshop sa gilid ng isang mall. Hinanap niya ang mga lalaki base sa text na nakuha niya mula kay Gideon. Ang una ay puting polo at asul na slacks, ang isa naman ay green t-shirt at khaki shorts.

Napansin niya na may dalawang maskuladong lalaki na nakaupo na magkasama sa isang mesa, na may dalawang kape. Nag-match ang damit ng mga ito sa impormasyon.

Lumapit siya sa mga ito at nagsabing, “ahh… Kayo po ba si Matt at Greg?”

Napabaling sa kanya ang dalawa.

“Ikaw si Venser?” tanong ng moreno na mas malaki ang katawan.

“Ako nga.”

“Ako si Greg,” sagot ng moreno.

“Ako si Matt,” segunda ng mestisong lalaki, “ang ayos naman ng getup mo?”

Napatingin siya sa suit niya, “ah. Uniform ko ito.”

“Gusto mo ng kape o makakain?” alok ni Matt.

Umiling si Venser, “hindi na Sir. Ah… Sabihan niyo na lang ako kapag, ready na tayo umalis.”

Tumayo si Greg, “sige tsong. Larga na tayo. Para maaga din tayo matapos.”

Dinala niya ang dalawa sa kotse at pinuwesto sa back seat. Siya ang nagmaneho patungo sa Jora Hotel. Tahimik lang silang tatlo. Magkahawak ng kamay ng dalawa na nasalikod.

“Buti po pumayag kayong dalawa na gumawa ng eksena para sa HotJuan,” pagbasag ni Venser sa katahimikan.

“Well, sa totoo lang, sa dami ng experience namin ni Matt sa pag-leak ng mga pictures at videos, ayaw talaga sana namin,” paliwanag ni Greg, “pero maayos naman ang price. At mukhang maganda ang security measures niyo. At maganda ang productions, hindi katulad nung mga home made lang na ginagawa namin sa bahay.”

“Sobrang fan niyo ang boss ko,” sabi ni Venser, “sobrang elibs siya sa relationship niyong dalawa.”

Kumunot ang noo ni Matt, “oh? Eh, nung nag video call kami ng boss mo, si Gideon, eh guwapo naman siya. Paanong wala siyang boyfriend?”

Kumibit balikat siya, “ay, ewan ko din. Bagong trabahante lang din naman niya ako.”

“Venser? Don’t take this the wrong way, ah,” ani Matt, “pero binigyan kasi kami ng isang sample na video ni Gideon. Parang medyo kahawig  at kakatawan mo ‘yung isang actor do’n, dun sa bisexual scene. Ikaw ba ‘yun?”

Namula si Venser, “ah? Ah ako nga. May ilang scene na rin akong ginawa.”

Nag-thumbs up si Greg, “okay na okay ka do’n pare.”

Awkward na katahimikan.

“Paano po kayo— naging kayo?” biglang nasabi ni Vense ng hindi nag-iisip.

Nagtinginan muna ang dalawa. 

Si Matt ang nagsalita, “well… Hindi naman ganoon ka-special. Magkababata kami. Tapos nag-eksperimento kami ng sex sa isa’t-isa. Nagustuhan namin, Tapos ay na-fall siya sa akin—“

“—Nuks, talagang papogi si Parekoy, oh. Talagang kapag ikaw ang nagkuwento parang ako ang patay na patay sa’yo,” sabad ni Greg.

Tumawa si Matt, “tapos ay sinuyo niya ako.”

“At sinagot mo naman ako kaagad dahil patay na patay ka din sa’kin,” sabad  ulit ni Greg.

“Tapos ayun, tinago namin ang relasyon namin. Pagka-graduate namin, umamin kami sa magulang ko. Tapos tinakwil ako— kami,” tuloy ni Matt, “tapos ayun nabuhay na kami ng magkasama since then. Heto very recently lang kami natanggap ng mga magulang ko. Mag-twenty years na kaming mag-boyfriend.”

Nanlaki ang mga mata ni Venser, “oh! Parang wala sa hitsura niyo! Parang nasa early thirties lang kayo. Papasa pa nga kayo ng bente anyos, eh.”

“Syempre kelangan magpa-guwapo dahil nga sideline namin ang pag-video show,” sabi ni Greg, “saka para hindi ako pagsawaan ng parekoy ko.”

Hinaplos ni Matt ang mukha ng nobyo, “hindi kita pagsasawaan alam mo ‘yan, Parekoy.” Tapos hinalikan nito ang nobyo nang mabilis.

“Wow,” lang ang naging reaksyon ni Venser. Hindi talaga siya makapaniwala sa storya ng dalawa.

Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Jaro hotel. Manghang mangha ang dalawang bisita sa security elevator patungo sa 21st floor. Binati sila ni Nichol na bihis nang panahon na iyon. At dinala niya ang dalawa sa opisina ng amo.

Napanganga si Gideon na nasa may upuan nang makapasok silang tatlo. Tumayo ito, “M and G! Nice to finally meet you! Sobrang suntok sa buwan lang na minessage ko kayo sa alter twitter niyo tapos sumagot kayo. Thank you sa pagpapaunlak niyo sa imbitasyon namin dito sa HotJuan.”

“Well, maayos naman kasi ang package na in-offer niyo sa amin, eh. Saka kailangan din namin ng pera para sa bagong kotse na gusto naming bilhin,” tugon ni Matt.

“Nice. Sobrang bilib din ako sa tatag ng relationship niyong dalawa!” dagdag ng CEO.

“Thanks Gideon,” ani Greg, “ah. Gideon, sana hetong gagawin naming shoot, confidential talaga ah. Medyo nagkaroon kami ng sobrang traumatic experience dahil sa pag-leak ng information namin nung na-hack kami kaya talagang matagal din bago mo kami nakumbinse,”

Tumango si Gideon, “you can count on that. Wala kaming mga incidences dito na nagli-leak ang information ng mga talents namin. Alam namin ang risks at iniiwasan namin. Also, we have a very targetted market para hindi naman masyadong spreadout ang distribution. Talagang mahal naming naibebenta. At dahil nga mahal, sinisigurado talaga namin na perpekto ang actors at scenes.”

Ngumiti si Greg, “thank you sa reassurance.”

“I’ll give you some security information, and then we can talk about your scene? So, makasimula rin tayo agad?” aya ni Gideon.

Tumango lang ang dalawang mag-nobyo.

——————————————————————————

Nakapuwesto na sa 2104 ang mga kasali sa eksenang iyon. Si Venser ay nasa gilid, nakatayo. Suot niya ang kanyang goggles at nakasuot siya ng green na running singlet at itim na speedo.

Sa gitna ay isang bench kung saan nakaupo sina Matt at Greg. Speedo na lang ang suot ng dalawa. Parehong kulay puti ang trunks. Kitang kita ang mga ukit sa maskuladong katawan ng dalawa. Si Greg ay mala-body builder ang katawan. May mga ugat ugat pa sa mga muscles nito. Si Matt naman ay parang isang mas-buff na fitness magazine cover model. Ang sexy ng dating ng contrast ng kulay ng balat ng dalawa. Naka shades ang dalawa at naka baseball cap na nakapatalikod.

Si Gideon naman ay nakaupo sa isang stool na malapit sa magnobyo. Naka-goggles ito.

As usual, si Sorin ang may hawak sa kamera. Si Nichol ay nasa likod at mukhang excited na manood.

“Interview ko muna kayo ng mabilis na mabilis bago tayo tumungo sa ating aksyon,” banggit ni Gideon, “so M at G, medyo sikat kayong discreet gay couple icon sa pinoy internet. Maraming sumubaybay at na-inspire sa kuwento niyo. And I guess, hindi lang ako, pero ang mga kaedad ko ngayong mga gay at heart, eh mga sex scenes nito asa xtube at webcam ang kinagisnan. Ilang taon na lang bente anyos na ang relasyon niyo. Ang pinakabilib ko lang talaga is, sa tagal ng panahon na iyon, hindi ko talaga mawari kung paano na sa bawat eksena parang laging first sex niyo. Paano kayong hindi nagsasawa sa isa’t-isa?”

Nagkatinginan muna ang magnobyo. Tapos ay nagsalo ng makahulugang ngiti.

“I guess, para sa aming dalawa, ang magandang foundation namin eh, magkababata kami. Kahit hindi pa namin nare-realize na may tendency kaming mga bakla,” kuwento ni Greg, “kaya naman… hindi namin pinagsasawaan ang presence ng isa’t-isa. Saka napakahirap ng buhay. Ang daming shit sa trabaho at mga gawaing bahay na inaayos. Sa sex lang kami bumabawi ng saya! Haha.”

“Saka maganda rin na may regular kaming raket na video shows once or twice a week,” dagdag ni Matt, “nape-pressure din kami na ma-maintain ang ayos namin— ang katawan namin. Puhunan eh. Saka, paano mo ba naman pagsasawaan ang ganitong katawan?” Tapos ay hinaplos nito ang dibdib ng nobyo.

“Ayan eh, maka-tsansing si Parekoy, eh!” hirit ni Greg.

“Well, mukhang nag-iinit na kayong dalawa, Let’s begin!” deklara ni Gideon.

Lumapit si Greg sa nobyo at hinalikan ito nang masuyo habang hawak ang pisngi nito. Tinugunan naman ni Matt ang lamyos ng labi ng katipan.

Nakatitig lang si Venser sa dalawang mag-boyfriend na ilang minutong naglalaplapan sa harapan niya. Damang dama niya ang malalim na samahan ng dalawa. Marahil ay ganoon nga katatag ang pag-ibig ng dalawa upang hamakin ang bawal na pagsasama sa loob ng napakaraming taon at maging ganoon pa rin kainit ang pakikitungo sa isa’t-isa.

Saglit na umurong si Matt, “I love you, Parekoy ko.”

Ngumiti nang matamis si Greg, “I love you too, Poreber…” Tapos ay muling nagtagpo ang labi ng dalawa.

Mula sa gilid ng mata ni Venser ay nasilip niya ang amo. Kilig na kilig ang hitsura nito habang nakapako ang tingin sa magnobyong tinitingala nito. Kahit sobrang sungit at mapili sa lalaki, totoong hopeless romantic ang CEO.

Humarap sa kanya si Gideon at nag-thumbs up. Senyales na iyon. Kinuha niya ang malaking gallong bottle sa sahig at humakbang siya sa magnobyo. 

Tumigil ang halik.

Binuhos niya sa dalawa ang contents ng bote. Water-based lubricant.

Mukhang masaya naman na naligo ang dalawa sa pampadulas. Gamit ang mga kamay ay kinalat ng mga ito ang pampakintab sa katawan ng isa’t-isa. Halata ang kahayukan sa bawat pisil ng muscle.

Nabasa din ang mga trunks ng mga ito na nagpa-see through ng kaunti sa manipis na materyal. Matigas at namamaga na ang bukol ng dalawa. Makintab na ang katawan ng dalawa. Mas prominente ang mga uka nito. Lalong lumitaw ang pagiging mestiso at makinis ni Matt. Si Greg naman ay lalong naging matikas ang hitsura gawa ng kamorenohan nito.

Bumalik na si Venser sa gilid niya. Iyon lang naman ang role niya doon. Isang sexy support staff na minsan ay lalabas sa camera.

SI Sorin naman na may umbok na rin sa harapan ng khaki shorts ay kumu-close-up sa bukol ng dalawang star ng video na iyon. Tapos ay ipopokus din sa mga muscles nito.

Nagyakapan ang dalawa at nagpadulasan ang mga torso. Umuungol na ang dalawa.

“Ugh… Fuck. Ang hot nito. Shit!” komento ni Matt.

Mukhang hindi rin nakapagpigil si Greg. Bumawi ito tapos ay sinibasib ang dibdib at utong ng kasintahan. 

“Ahhh tangina mo G! Alam mo talaga kung paano mo ako pasasarapin!” reaksyon ni Matt.

Bigla na lang pinatayo ni Greg ang kapareha. Tapos ay binaba nito ang trunks ng lalaki at biglang sinubo ang titi.

“FUCK YOU G! ANG ADIK MO SA BURAT!” bulahit ni Matt.

Halatang sanay na sanay ang barakong bodybuilder sa pag-chupa ng burat. Mabalis at malalim ang galaw nito. Matapos ang isang minuto ay lumuwa ito at nagsalita habang hawak ang tarugo, “heto ang burat na nagpabakla sa’kin, kingina.” Tapos bumalik ito sa pagsuso.

Si Matt naman ay hinawakan ang likod ng ulo nito at sinimulang kantutin ang bibig ng nobyo nang marahas.

Naglakbay ang kamay ni Greg pataas tapos ay inabot at pinisil ang mga utong ng katipan. Tapos ay dumulas ito patungo sa likod, sa puwet tapos ay kinalikot nito ang gitna.

“Sige tangina. FIngerin mo ‘ko!” hinaing ni Matt. Tumalima naman ang nobyo. Nakagawa ang dalawa ng ritmo sa pagtsupa at pagdadaliri. Nakatingala at nganga si Matt. Tumagal sila ng ganoon ng ilang minuto.

Tapos ay bumaklas si Matt mula sa posisyon. Umupo ito at pinatayo naman ang kasama. “Ako naman tsutsupa sa’yo.” Tapos ay hinubad nito ang trunks at sinubo ang alaga ng kapareha.

“AHHHH SHIT! Ang sarap! Galing mo tsumupa, Parekoy!"

Noong una ay kinuha ni Greg ang ulo ng nobyo upang kantutin ang bibig nito. Ngunit maya maya ay lumipat ang mga kamay nito sa sariling dibdib at nilapirot ang sariling utong. Tapos ay bumaba pa ang mga kamay sa sariling puwet. Fininger nito ang sarili. Lalong napalakas ang ungol nito.

Bumaling ito kay Venser, “tsong, okay lang ba, fingerin mo ‘ko? Atat na akong makantot, eh.”

HIndi naman nag-atubili si Venser. Agad siyang tumungo sa lalaki at pinasok ang daliri niya sa masikip na butas nitong pinagigitnaan ng dalawang matigas na laman.

“Tatluhin mo na dude, para lumuwag agad!” ani Greg.

At iyon nga ang ginawa niya. Napaungol ito nang malakas habang kinakantot nang marahas ang bibig ng lalaki.

“Ah. Nararamdaman ko umbok mo sa hita ko, tigas,” komento ni Greg.

Namula si Venser. Napatingin siya sa baba at nakitang nakasilip na ang ulo nang matigas niyang burat sa ibabaw na garter ng trunks niya.

Tinuro ni Matt si Gideon, “ikaw, tsupain mo boyfriend ko. Para matigas na siya.”

Tumalima naman si Gideon. Bumaba ito at tsinupa si Matt na nagpalabas ng ungolna muffled. Hinubad ng CEO ang suot na speedo at jinakol ang sarili habang sumusubo.

Bumalikwas si Greg. “Okay na. Higa ka na, Parekoy!”

Lumayo na si Venser at ang amo. Si Matt ay humiga sa bench. Mabagal na umupo si Greg sa hubad na burat ng nobyo. Una ay halatang hirap ito. Pero dahil marahil ay sanay na, hindi matagal bago naibaon ni Greg ang sarili sa titi ng katipan.

“AHHHH fuuuck Parekoy parang virgin lagi ang puwet mo!” bulalas ni Matt.

“Gaaah! AHHH! Fuck! Sheeet!” tapos ay naghinete na si Greg. Nagmumura ang mga muscles nito sa bawat pagtaas baba. Ang titi nito ay matigas at humahampas sa abs nilang dalawa. Ang sexy ng dating ng paggiling ng balakang ng malaking bulas na barako na pawis na pawis na.

Si Matt naman ay lupaypay na nakanganga at humahalinghing.

Si Sorin ay umiikot-ikot na ng anggulo sa dalawa habang kinikiskis ang umbok. Si Nichol ay walang harabas nang nagjajakol sa likod. Si Gideon ay nasa stool na muli. Nagjajakol na rin ito.

Hindi na rin nakatiis si Venser. Nagjakol na rin siya sa eksenang dati ay kinasusukahan niya. Sobrang mangha siya na ang isang maskuladong katulad ni Greg ay sarap na sarap sa pagpapabiyak.

“Lalabasan na ako, Parekoy!” babala ni Matt.

Agad na tumayo si Greg, “sige. Ako naman. Flip flop.” Tapos ay agad nitong binuhat ang mga paa ng nobyo at sinampay sa balikat. Tapos ay isang saksak-baon ang ginawa nito.

“PUTAENA MO SHET!” sigaw ni Matt.

Bumaba si Greg at hinalikan, “sorry Parekoy! Nanggigil lang sa kaseksihan mo na puno ng lubricant.”

“Bakit ka tumigil?! SIGE! Tuloy mo lang pagbarurot sa akin!” utos ni Matt.

Ngumisi si Greg at sinimulang pistonin ang nobyo. Mabilis. Malakas ang pagpalakpak ng kanilang mga balat.

Namumula at namamaga ang tirik na burat ni Matt.

Matagal ang naging kantutang iyon. Mga halos sampung minuto din. Tapos ay bumulahit si Matt. “GAAAH FUUUCK!”

Sumirit na parang fountain ang tamod ng lalaki nang hindi hinahawakan. Kumalat iyon sa torso ng dalawa. Si Sorin ay nag focus sa katawang puno ng tamod.

Si Greg ay hindi pa tumigil. Nakakantot pa siya ng isang minuto hanggang sa bumulalas siya. “Tangina! Bubuntisin kita! AH!”

Tapos ang dalawang matinding kadyot ay bumagal na ito. Nag-abang si Sorin sa ilalim, tinutok nito ang kamera sa puwet ni Matt. Pagkahugot ni Greg ay may ilang tamod na tumulo palabas ng butas.

“AH!”

Napatingin sila lahat sa likod. Nagkalat na si Nichol ng katas sa likod.

Umupo si Matt at tumabi si Greg muling naghalikan ang dalawa.

Hindi pa nagsasalita si Gideon. Nagsasalsal pa ito.

“Amin na ‘yang titi niyo. Tsupain namin tapos paligo niyo sa katawan namin,” aya ni Matt.

“SHIT DUDE YEAH!” turan ni Gideon habang tumutungo kay Matt, na agad naman sinubo ang titi nito.

Sumenyas kay Venser si Greg, “halika dito.”

Pagkalapit niya sa bodybuilder ay agad siyang sinubo nito. Eksperto ang bibig nito, “TANGINA NIYAN NAKAKALIBOG!”

Sa gitna ng init ay nagkatinginan siya at si Gideon. Mainit ang kanilang titigan.

Hindi sila lumagpas ng dalawang minuto.

“Lalabasan na ako!” sigaw ni Gideon tapos ay hinawakan na nito ang titi.

Ganoon na din ang ginawa ni Venser. Nagjakol siya sa may dibdib ni Greg.

Nagulat siya nang bigla siyang hinalikan ni Gideon tapos sa bibig niya umungol. Pinaputok nito ang tamod sa torso ni Matt.

Napaungol na rin siya at nagpaputok sa dibdib ni Greg. Hindi masyadong malakas ang ungol kasi naglalaplapan sila. Isang minuto pa ang tinagal noon.

Nang maghiwalay sila nagkomento si Matt, “nuks. Ang sarap ng halik na iyon, ah!”

Namula silang dalawa at bumalik sa magkabilang gilid.

Sina Matt at Greg ay muling naghalikan habang kinakalat ang tamod sa katawan ng isa’t-isa.

Kumuha ng close up shots si Sorin sa katawan ng dalawang lalaki. Tapos ay nag cut na ito.

——————————————————————————

Isang oras matapos umalis ang magnobyo ay sumilip si Venser sa opisina ng amo. “Sir Gideon, may kailangan ka pa?”

Tumingin si Gideon sa kanya, “aalis ka na?”

“Opo sana.”

“Sige…. Ay teka sandali, may ipapakita ako sa’yo.”

Lumapit siya sa mesa nito.

Habang may hinahanap ito sa iPad nito ay nagsalita ito, “sobrang hot nung scene kanina ano? Ang galing nina Matt at Greg.”

“Opo. Kahit sobrang barako sila, ang galing nila sa gano’ng sex,” ang sagot niya.

“Darating ka rin do’n,” tapos ay kumindat ito at bumalik sa paghahanap sa iPad.

“Hindi rin. Hindi naman ako magiging bakla,” pagtanggi niya.

“Sus.” Tapos ay hinarap nito ang iPad sa kanya. May dalawang t-shirt na may magkaibang design. “Ano’ng mas gusto mo diyan… bibilhin ko,” 

Napalunok si Venser. Hindi siya makapaniwalang bibigyan siya ng regalo ng kanyang amo. Baka nga may gusto ito sa kanya. “Ahhh ‘yang blue pero Sir—“

“—Good!” hirit nito, “bibilihin ko ‘to tapos ibibigay ko do’n sa date ko bukas.”

Napakagat labi siya, “ahhh… May date ka… Sa’n mo nakilala ‘yan?”

“Twitter. Hay. Feeling ko talaga, heto na ‘to,” dreamy na banggit ni Gideon, “sobrang na-inspire ako sa love nina M at G. Baka heto na ang M at G moment ko.”

“Oh. Eh… Good luck,” blangkong turan niya, “una na ako, boss.”

Tumalikod na siya at umalis ng opisina.

Habang bumababa si Venser, hindi niya maintindihan kung bakit conflicted ang kanyang damdamin sa nalaman.

Monday, October 16, 2017

[SS-359] Wheelbarrow Offering


[WHEELBARROW OFFERING]

He submerged himself in the water. The two men scrubbed his body obediently. He was rinsed and then dried.

When he returned to his bed, he found that his breakfast was already made. He gobbled up his food and was dressed by other male helpers.

He walked out of his feudal home and breathed in the fresh air. He soaked up the sight.

An army of male peasants in loin cloths were toiling in his ranch and his farm. It was nice to be the owner of land in the medieval ages. The one who owns the surplus, owns the men who work there.

Homosexuality was not unknown in that era. And Gonzalodo had the power to sleep with any poor muscle man he likes.

He walked around his lot. The men were smiling seductively at him. He knew what they wanted. They wanted to be chosen to be his mate that night so that they could receive gifts.

But he did not fancy anyone who worked in the ranch, so he moved some place else.

In the loading area, he found a handsome man using the wheel barrow. The peasant had a strong body.

"Hello, I want to see you here this afternoon after your work," Gonzalodo told him straight.

The man smirked, "I cost more than the gold chalices you give my brothers. If you want me, you have to pay more."

Gonzalodo was enraged, "what a disrespectful peasant you are. This is your last day. I don't want to ever see you again."

Then he left. He enclosed himself in his bedroom. He sulked in solitude. It was the first time he was rejected by a lowly servant.

That afternoon, he got bored and walked around again. The peasants were sent home. He proceeded to the loading area.

Gonzlodo was surprised to find the rude peasant, standing in a corner, naked.


"What are you doing here?" the lord asked.

"You said, I should see you here this afternoon," the servant replied cheekily, "I think you misunderstood what I said. I was expecting you to pay me more because, I do more than what your usual peasant does."

Gonzalodo's eyebrows met. "Why is that?"

He turned around, bent over and parted his buttocks, "because I'll let you use my bottom."

Gonzalodo grinned as he walked. "Yesss yess..." He removed his trousers.

He penetrated the tight hole of the man.

"Ughhh yes siiir... take me..." the hunk whispered in a low tone.

"You are going to get ugh... more gold for this offering... ahhh..."